ณ งานศพใจกลางกรุงเทพฯ บรรยากาศขมุกขมัวด้วยความโศกาอาดูร ผู้คนมากมายใส่ชุดดำต่อแถวเพื่อการจากลาเป็นครั้งสุดท้าย เสียงสวดอภิธรรมศพดังก้องกังวานสะกดจิตสะกดใจ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ธัมไป… เพราะทุกชีวิตนั้น เตาะแตะ เต่งตึง แล้ว ต้องตาย

#BANGKOKWELIVEHERE #เตาะแตะเต่งตึงต้องตาย #ClubChannelTH #ยิ้มให้กับชีวิตดีๆที่ลงตัว #กรุงเทพฯชีวิตดีๆที่ลงตัว #FULLFATtheatre